Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. listopadu 2020 ..:: Početna stranica ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Casper Viaggi se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Casper Viaggi a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Casper Viaggi souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Casper Viaggi shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Casper Viaggi také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Casper Viaggi automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Casper Viaggi využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Casper Viaggi.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Casper Viaggi, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Casper Viaggi nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Casper Viaggi doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Casper Viaggi. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Casper Viaggi nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Casper Viaggi a rodinu webů Casper Viaggi.

Použití osobních informací

Casper Viaggi shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Casper Viaggi a k poskytování služeb, o které jste požádali. Casper Viaggi také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Casper Viaggi a jeho přidružených částí. Casper Viaggi vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Casper Viaggi neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Casper Viaggi Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Casper Viaggi může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Casper Viaggi a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Casper Viaggi nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Casper Viaggi udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Casper Viaggi za účelem zjištění, jaké služby Casper Viaggi jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Casper Viaggi, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Casper Viaggi prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Casper Viaggi nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Casper Viaggi a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Casper Viaggi nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Casper Viaggi používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Casper Viaggi nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Casper Viaggi, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Casper Viaggi nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Casper Viaggi zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Casper Viaggi uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Casper Viaggi vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Casper Viaggi nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Casper Viaggi na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation